جدید ترین مطالبشکل نوپدید خشونت علیه زنان در شبکه های اجتماعی و فضای مجازی

 
معاون رییس جمهوردر امور زنان با بیان این که برای کاهش خشونت علیه زنان باید اقدامات متعدد در بخش های مختلف پیگیری، مطالبه گری و از همه ظرفیت ها استفاده شود، اظهار کرد: در شبکه های اجتماعی شکل نوپدید خشونت درباره زنان شکل گرفته است که نیازمند تدابیر جدی است.
 

به گزارش خبرنگار خبرگزاری رسا درمشهد، شهیندخت ملاوردی، معاون رییس جمهور در امور زنان شامگاه پنجشنبه 4 آذر در همایش« امنیت زنان، صلح و آبادانی جهان» در دانشگاه آزاد اسلامی مشهد با بیان این که 17 سال قبل در سازمان ملل 25 نوامبر به عنوان روز بین المللی مبارزه با خشونت علیه زنان نامیده شد، اظهار کرد: به همین دلیل در سراسر جهان برنامه هایی متناسب در این راستا برگزار می شود.

منبع: دانشنامه زن مسلمان